Labyrinth of Life

Geloof, liefde en rouw in de consort songs van William Byrd - feat. Sunhae Im, sopraan

This very intimate way of making music together with
B-Five fills me with great joy.
Breathing together, sharing glances… it all results in a joint, inspired and very animated interpretation of Byrd’s extremely beautiful songs.

Sunhae Im

Sunhae Im

© Lilac

William Byrd. Met hem begon het allemaal voor B-Five. Toen ze voor het eerst een van zijn vele In Nomine’s speelden, waren ze voor eens en voor altijd verkocht. Hoe die vijf stemmen elk hun eigen weg gingen en toch naar elkaar leken om te kijken: dat fascineerde hen mateloos. Zo vernuftig, zo levendig, zo weemoedig en zo vol van diepe menselijkheid. Byrd rules!
In dit programma diept B-Five zijn bewondering voor de ‘Vader van de Engelse muziek’ verder uit met een 

heerlijke selectie van meerstemmige stukken en vrolijk dansende variatiereeksen. Topsopraan Sunhae Im weeft haar vederlichte stem tussen de fluiten van B-Five door en brengt enkele van Byrds meest ontroerende ‘consort songs’. Subtiele kwinkslagen wisselen af met donkere melancholie, dartele herderswijsjes met plechtige levenslessen. Een kleurrijke hommage aan Byrds al even kleurrijke genie.

W. Byrd: Though Amaryllis dance in greene

W. Byrd: Galliard